kesriye

 • Kesriye - Kastorya, Yunanistan / 1900′ler

  Kesriye - Kastorya, Yunanistan / 1900′ler

 • Kesriye, Yunanistan

  Kesriye, Yunanistan

 • Kesriye / 1920′ler

  Kesriye / 1920′ler

 • Kesriye, Yunanistan

  Kesriye, Yunanistan

 • Kesriye, Yunanistan / 1917

  Kesriye, Yunanistan / 1917

 • Kesriye, Yunanistan

  Kesriye, Yunanistan