kalekapısı

  • Kalekapısı, Antalya / 1930'lar

    Kalekapısı, Antalya / 1930'lar

  • Girit Hanya Kalekapısı / 1900′ler

    Girit Hanya Kalekapısı / 1900′ler