hereke

 • Hereke / Guillaume Berggren Fotoğrafı

  Hereke / Guillaume Berggren Fotoğrafı

 • Hereke Halı Fabrikası Yetkilileri / 1914

  Hereke Halı Fabrikası Yetkilileri / 1914

 • Alman İmparatoru Onuru'na Deniz Kıyısında Dikilen Köşk, Hereke / 1914

  Alman İmparatoru Onuru'na Deniz Kıyısında Dikilen Köşk, Hereke / 1914

 • Hereke Halı Fabrikası - Yeni Dokuma Fabrikası / 1914

  Hereke Halı Fabrikası - Yeni Dokuma Fabrikası / 1914

 • Hereke Halı Fabrikası'dan Makineler / 1914

  Hereke Halı Fabrikası'dan Makineler / 1914

 • Hereke Halı Fabrikası'nda Kadın İşçiler / 1914

  Hereke Halı Fabrikası'nda Kadın İşçiler / 1914

 • Hereke Halı Fabrikası Binalarından Bir Diğeri / 1914

  Hereke Halı Fabrikası Binalarından Bir Diğeri / 1914

 • Hereke Halı Fabrikası Bina Görünümü / 1914

  Hereke Halı Fabrikası Bina Görünümü / 1914

 • Hereke Halı Fabrikası / 1914

  Hereke Halı Fabrikası / 1914

 • Hereke Halı Fabrikası - Dokuma Tezgahları / 1914

  Hereke Halı Fabrikası - Dokuma Tezgahları / 1914

 • Hereke Halı Fabrikası / 1914

  Hereke Halı Fabrikası / 1914

 • Hereke Halı Fabrikası'nda Tezgahlar / 1914

  Hereke Halı Fabrikası'nda Tezgahlar / 1914

 • Hereke / 1909

  Hereke / 1909

 • Hicaz Treni Hereke’de / 1895

  Hicaz Treni Hereke’de / 1895

 • Hereke

  Hereke

 • Hereke

  Hereke

 • 1900′lerde Hereke

  1900′lerde Hereke

 • Hereke

  Hereke