hasbey darül huffazı

  • Hasbey Darü'l-Huffazı Minberi, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

    Hasbey Darü'l-Huffazı Minberi, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

  • Hasbey Darü'l-Huffazı, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar

    Hasbey Darü'l-Huffazı, Konya / Garabed Solakian Fotoğrafı / 1890'lar