akşehir

 • Akşehir Taş Medrese / Guillaume Berggren Fotoğrafı

  Akşehir Taş Medrese / Guillaume Berggren Fotoğrafı

 • Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Akşehir / Guillaume Berggren Fotoğrafı

  Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Akşehir / Guillaume Berggren Fotoğrafı

 • Akşehir'de Nasrettin Hoca Türbesi / 19. Yüzyıl

  Akşehir'de Nasrettin Hoca Türbesi / 19. Yüzyıl

 • Akşehir Taş Medrese / 1870'ler / Guillaume Berggren Fotoğrafı

  Akşehir Taş Medrese / 1870'ler / Guillaume Berggren Fotoğrafı

 • Nasrettin Hoca Türbesi - Akşehir -Konya / 1896

  Nasrettin Hoca Türbesi - Akşehir -Konya / 1896

 • Mustafa Kemal Akşehir’de / 27 Ağustos 1922

  Mustafa Kemal Akşehir’de / 27 Ağustos 1922

 • Konya Akşehir Nasrettin Hoca Türbesi / 1896

  Konya Akşehir Nasrettin Hoca Türbesi / 1896

 • Akşehir Mahmut Hayrani Hazretlerinin Türbesi / 1920.

  Akşehir Mahmut Hayrani Hazretlerinin Türbesi / 1920.

 • Konya Akşahir / 1896

  Konya Akşahir / 1896

 • Akşehir Nasrettin Hoca Türbesi / 1930

  Akşehir Nasrettin Hoca Türbesi / 1930