1860s fashion

  • Debre, Makedonya / 1863

    Debre, Makedonya / 1863