Konya / 1919

1

Konya / 1919

Konya / 1919 Eski İstanbul