Mevlevihane ve haziresi, Selanik

1

Mevlevihane ve haziresi, Selanik

Mevlevihane ve haziresi, Selanik Eski İstanbul