The monastery of Varak (Yedikilise), 1895 (Source: Delores Oro-Bedrosian collection)

1

The monastery of Varak (Yedikilise), 1895 (Source: Delores Oro-Bedrosian collection)

The monastery of Varak (Yedikilise), 1895 (Source: Delores Oro-Bedrosian collection) Eski İstanbul
  • 267 Görüntülenme