Üsküp Köprüsü, Makedonya

1

Skopje, Macedonia. “The great Stone Bridge across the Vardar in Skopje (Üsküb).” Sultan Abdul Hamid Photo Collection, Istanbul University Library, No. 90623-0067

Üsküp Köprüsü, Makedonya Eski İstanbul