1930′larda İzmir Konak Meydanı 

1

1930′larda İzmir Konak Meydanı 

1930′larda İzmir Konak Meydanı  Eski İstanbul