1960′larda Prizren, Kosova

1

1960′larda Prizren, Kosova

1960′larda Prizren, Kosova Eski İstanbul